mr. B. van der Kraats c.s.
Gratis rechtsbijstand

U vraagt zich natuurlijk af hoe het mogelijk is dat wij u voor de buitengerechtelijke rechtsbijstand inclusief het medische advies geen kosten in rekening brengen.

Dat kan, omdat in de rechtspraak is vastgelegd dat de kosten voor de buitengerechtelijke rechtsbijstand een onderdeel vormen van de totale letselschade. Met andere woorden indien wij uw opdracht voor het verhalen van letselschade accepteren kunnen deze kosten verhaald worden op de tegenpartij.

In ALLE gevallen gratis rechtsbijstand
Pas als de aansprakelijkheid wordt geaccepteerd heeft de  tegenpartij de plicht de schade te vergoeden. Ook in het geval er geen aansprakelijkheid wordt geaccepteerd of slechts gedeeltelijk staan wij ervoor in dat u geen kosten aan ons kantoor behoeft te voldoen.

Zodra wij uw opdracht aanvaarden leggen wij in een schaderegelingsovereenkomst vast dat wij de kosten voor de buitengerechtelijke rechtsbijstand rechtstreeks in rekening brengen bij de aansprakelijke tegenpartij.  Hierin wordt dan ook vermeld dat wij u nimmer kosten in rekening kunnen brengen ook niet in het geval onze kosten niet worden vergoed door de tegenpartij, bijvoorbeeld doordat de aansprakelijkheid niet of slechts gedeeltelijk wordt erkend.

Meer weten?
Wilt u meer weten over gratis rechtsbijstand of wilt u een direct advies, dan kunt u ons geheel vrijblijvend bellen op telefoonnummer 0547-383882.

U kunt uiteraard ook gebruik maken van het contactformulier.

Wilt u alleen een vraag beantwoord hebben? Klik hier