mr. B. van der Kraats c.s.
Medisch
Klik voor een vergroting
Persoonlijke Adviezen
Vaak wordt bij de regeling van een letselschadezaak de nadruk gelegd op de financiële aspecten van de zaak, uiteraard niet geheel onterecht. Echter een ander belangrijk aspect is het medische gedeelte van een letselschadezaak. De medisch adviseur van de tegenpartij wenst vaak over het medische dossier te beschikken om daaruit af te kunnen leiden welke lichamelijke en/of mentale beperkingen u door het ongeval heeft opgelopen. Uw schadevergoeding wordt hier vervolgens op gebaseerd.

Gelet op het bovenstaande zult u begrijpen dat het belang van een eigen medisch adviseur groot is. Onze medisch adviseur vraagt de informatie op bij uw behandelaars en stelt naar aanleiding hiervan medische adviezen voor ons op. Deze medische informatie voorzien van de adviezen van onze medisch adviseur worden vervolgens naar de tegenpartij gezonden. Het is dus niet de tegenpartij maar onze medisch adviseur die zorgt voor het opvragen van de relevante medische informatie en deze voorziet van een advies.

Ons kantoor werkt samen met medisch adviseur dr. W.C.G. Blanken, revalidatiearts. De heer dr. W.C.G. Blanken is een autoriteit op het medische gebied van de letselschade. Hij heeft onder andere op verzoek van de overheid de medische aspecten van de Vuurwerkramp in Enschede en de brand in Volendam geco÷rdineerd. Op verzoek van diverse Rechtbanken treedt dr. Blanken eveneens op als getuige-deskundige.

Meer weten?
Heeft u nog vragen of wilt u een direct advies, dan kunt u ons geheel vrijblijvend bellen op telefoonnummer 0547-383882.

U kunt uiteraard ook gebruik maken van het contactformulier.

Wilt u alleen een vraag beantwoord hebben? Klik hier